Sprængning

Basislage til kød

Fx:

12 timer

Jul 2011

Til 4Kg and og 2Kg svin: