Foundation of Library and Information Science

Prolog

Foundations of Library and Information Science by Richard Rubin, Neal-Schuman Publishers; 2nd edition (August 1, 2004).

The Information Infrastructure

I US er mediefobruget årligt:

Der er 1 mio. periodica i US, herunder:

Der er 117k biblioteker i US

Information Science: A Service Perspective

(Der er mange definitioner af IS)

Vi taler om biblioteks-brugere ikke biblioteks-klienter eller -kunder. Folk tænker på biblioteker som samlinger af bøger og ikke som kilder til med tilhørende informations-specialister.

Biblioteker øger værdien af information v.h.a. processer, fx opstilling og udstillinger.

Lotkas lov: indenfor et område med et antal forfattere vil en delmængde af n forfattere hver producere 1/n^2 af materialerne, så 3 forfattere kan forventes at levere 1/9 af materialerne. (wikipedia)

Bradford's law: One formulation is that if journals in a field are sorted by number of articles into three groups, each with about one-third of all articles, then the number of journals in each group will be proportional to 1:n:n². (wikipedia)

Managing Knowledge

(med doktask i tankerne)

Redefining the Library: The Impacts and Implications of Technological Change

De primære funktioner et bibliotek har (hvor har jeg det fra??):

OPAC: online public access catalog

Linked Systems Protocol (LSP): Z39.50 standard

Biblioteker er blevet fysisk ændret som følge af computerens indtog fordi det har krævet kabling, strøm, møbler, asbest oprydning etc.

Information Policy: Stakeholders and Agendas

(kun skimmet)

DMCA, DRM, Open Source, privacy.

Information Policy as Library Policy

(kun skimmet)

Intellectual freedom.

Information Organization: Issues and Techniques

Opstilling (classification) er baseret på disciplin ikke emne.

Controlled vocabulary (emneord?): essentiel "teknologi".

Bibliografier:

Index (systematic guide):

Two types: pre- and post-coordinate. Trykte er typisk pre og søgesystemer er post.

Abstracts: summary of content together with bibliographical information.

Shelf arrangement plays a critical role for the user of the library (fx DNLB/DIKU versus folkebibliotek).

MARC, MARC21

SGML/HTML/XML/XHTML

Dublin core (Z39.85-2001): standard for metadata til brug med "simpel" katalogisering.

From Past to Present: The Library's Mission and Its Values

Meget interessant gennemgang af bibliotekets historie, mest om US.

Klassisk problem: hvad er (folke)bibliotekernes rolle, underholdning eller dannelse?

Ethics and Standards: PRofessional Practices in Library and Information Science

Hvilket etisk fundament skal biblioteket arbejde udfra:

Etiske områder:

The Library as Institution: An Organizational View

Organisatorisk opbygning af biblioteker, fra biblioteksvæsen ned til enkelte biblioteker, samt bl.a.:

(grundig gennemgang af især US forhold)

Librarianship: An Evolving Profession

Seven major information professions:

Mission: get the wanted information to the client at the clients requirements.

Basic functions:

(lang gennemgang af uddannelse og samfundets syn på professionen etc.)

Diverse

Søgehistorie

Gemmer DBC søgehistorie? Ville det ikke være en god ide?

Hvis vi gemmer søgning og valgte klynger, faktisk bare det sidste, så har vi information til at ordne efter popularitet.

Danbib versus google maps

Hvis vi åbnede for at brugere kunne linke til visning af danbibposter (udvalgte felter), så kunne vi via headerer og google hive information den anden vej.

Til doktaskforce

Skal dokumentalister skabe overblik eller hjælpe til det? Kunne man forestille sig en bibliotikar lave portal eller index til vores information?