Compdata plots

Først et simpelt histogram der dog er pimpet lidt med ggplot2s defaults:

http://zibet.net/tmp/plot1.png

Så nogle histogrammer der er plottet og skaleret så der umiddelbart kan sammenlignes mellem dem:

http://zibet.net/tmp/plot2.png

Så et sorteret boxplot hvor stater med få data er udeladt:

http://zibet.net/tmp/plot3.png

Og endelig et plot der viser hvordan antallet af behandlede patienter tilsyneladende nedbringer dødeligheden, typen af hospital er udskilt i seperatere kasser for at se at kunne sammenligne dem.

http://zibet.net/tmp/plot4.png